فرم ثبت نام اولیه

فرم ثبت نام اولیه

لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده را تکمیل فرمائید

آموزشی مورد درخواستی برای ثبت نام

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را مطابق پاسپورت به انگلیسی ذکر فرمایید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

اینجانب با آگاهی و اطلاعات کامل از قوانین ومقررات ثبت نام دوره های داخلی و بین المللی پردیس سلامت وشرایط عضویت مجموعه و در نهایت صحت و سلامت اطلاعات درخواستی را ارائه نموده و مسئولیت و عواقب ناشی از عدم صحت اطلاعات ارائه شده به عهده اینجانب میباشد و همچنین آگاه میباشم هرگونه پرداخت اعم از حق عضویت، سفارش محصول، ثبت نام دوره ها غیر قابل عودت و تغییر میباشد و حق هرگونه اعتراض و شکایت بعدی را از خود سلب مینمایم.
* همچنین حق تغییر روز و ساعت دوره های آموزشی در شرایط ویژه برای برگزار کننده محفوظ می باشد.
* ضمنا اینجانب متعهد میشوم پس از آموزش، تمام موارد مرتبط با موضوع فعالیتهای فوق را مطابق قوانین رایج کشور و وزارت بهداشت و درمان، سازمان فنی حرفه ای کشور رعایت نموده و مسئولیت هر گونه عواقب بعدی به عهده اینجانب می باشد.
قوانین ومقررات ثبت نام بالا مورد تایید اینجانب می باشد.
انتخاب مسیر …
لطفا مبلغ ثبت نام به شماره کارت بانکی 6104337950474344 به نام محبوبه رهنمای زنده دل واریز گردد و عکس فیش ضمیمه شود و یا به شماره 09107681161 تلگرام شود.
لطفا صبر کنید